Vanaf vandaag is GEKE officieel wederverkoper van gas en elektriciteit van NLD energie.
Wil je meteen klant worden, klik dan hier.
Alle tarieven en voorwaarden vind je op de pagina tarieven en voorwaarden.

Dorpsvoordeel

Elke energieleverancier brengt naast het aantal gebruikte kilowatts “vastrecht” in rekening. Gemiddeld is dat 70 euro per jaar. Dit bedrag is de brutowinst voor de leverancier. NLDenergie maakt als coöperatie weinig kosten en heeft geen winstoogmerk. Daarom geeft ze 70 euro terug aan de aangesloten Coöperaties om in te zetten ten behoeve van hun dorp. Door klant te worden van NLDenergie steunt u dus activiteiten en voorzieningen voor een duurzame samenleving in Easterein!

Milieuvoordeel

NLDenergie levert zo duurzaam mogelijke elektriciteit die niet afhankelijk is van eindige fossiele brandstoffen en die bijdraagt aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Het geleverde gas wordt CO2-gecompenseerd.

Eigen voordeel

NLDenergie is goedkoper dan bijvoorbeeld Nuon of Greenchoice, maar stel je hier niet teveel van voor: het gaat om tienden van centen per kWh.
Vergeleken met de basis-enkeltarieven van Nuon en Greenchoice bijvoorbeeld is NLDenergie respectievelijk 0,2 cent en 0,14 cent per kWh goedkoper. Voor groen gas is het tarief van NLDenergie respectievelijk 0,33 cent en 0,7 cent per m3 lager.
Sommige energieleveranciers werken met actieaanbiedingen. NLDenergie doet dit niet en werkt alleen met vaste lage prijzen. Wel komen er nog mogelijkheden voor meerjarencontracten.