Iedereen is van harte uitgenodigd voor de feestelijke startavond van GEKE- Griene Enerzjy Koöperaasje Easterein op donderdag 15 januari!
De avond start om 20. 00 uur yn’e Skoalleseize (het verenigingsgebouw op de sportvelden van Easterein).
lokkichGEKE2