Op dit moment is GEKE actief bezig met een Postcoderoos project. Dit houdt in dat we zonnepanelen willen gaan plaatsen op de stal van Steven Strikwerda aan de Sibadawei. We kunnen hierbij gebruik maken van subsidie van de provincie Friesland die de regeling Samen ZONder Asbest (SZA) opengesteld heeft voor 20 nieuwe projecten.  De asbest zal van het dak gehaald worden en vervangen met een nieuw dak met daarop zonnepanelen van Geke. Hiervoor is ons project goedgekeurd en wordt nu onderzocht of de constructie van het dak geschikt is.

Iedereen in de postcodes rondom Easterein mag meedoen. Deze regeling wordt ook wel de Postcoderoos regeling genoemd. Consumenten, verenigingen, stichtingen en bedrijven met een klein verbruikersaansluiting  die in onze postcode of aanliggende postcodes wonen krijgen de kans om samen met GEKE lokale en duurzame energie op te wekken. Door mee te doen profiteren zij de komende 15 jaar van duurzame en lokaal opgewekte energie, en van een lagere energierekening.  

Zodra hier groen licht voor is kunnen we actief aan de slag met de verdere uitwerking van het postcoderoos project.