Over GEKE

Geke is een coöperatieve vereniging opgericht op 3 oktober 2014 door 5 inwoners uit Easterein. Dit initiatief wordt gesteund door de vereniging van dorpsbelang “Hald Faesje”, de provincie Fryslân en stadsregio Leeuwarden. GEKE is officieel wederverkoper van gas en elektriciteit van Energie VanOns.

Marcel Janssen

Secretaris

De Singel 34
8724 HR Easterein

Gerrit Bergsma

Penningmeester

Hôfsleane 6
8734 HN  Easterein

Johannes Dijkstra

Voorzitter

Hôfsleane 25
8734 HM  Easterein
GEKE is een energie coöperatie met als doel de leefbaarheid in Easterein te versterken en Easterein duurzamer te maken. Door gezamenlijk energie in te kopen via Energie VanOns krijgt de coöperatie een jaarlijkse vergoeding ( € 70,-) per aansluiting. Dit geld wordt deels (50%) aan de verenigingen uitgekeerd in Easterein om de leefbaarheid te vergroten. Hierbij kunt u zelf aangeven naar welke vereniging dit geld moet gaan. De andere helft wordt weer geïnvesteerd in (duurzame) projecten in Easterein.

 

Aansluiten bij de coöperatie GEKE is dus investeren in het dorp Easterein!